สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
โครงการนิทานแสนเพลิน เพื่อห้องสมุดของหนู (ภาคใต้)
รางวัลชมนาด
โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”
สำนักพิมพ์ในเครือ
สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น Clip Vdo

หนังสือออกใหม่