ความฝันของฉันทนา คว้ารางวัลชมนาด ครั้งที่ 6 | ข่าวข้นคนเนชั่น