การเขียนเรื่องย่อ (synopsis) อย่างไรให้น่าซื้อ/ขายลิขสิทธิ์