การวางแผนจัดนัดหมายล่วงหน้า และ Know How ที่ต้องรู้ในการซื้อ/ขายลิขสิทธิ์