น้ำตานักสู้! ความในใจหญิงขายบริการสู่นักเขียน รับรางวัลชมนาดสมัยที่ 2 จาก "ขังหญิง"