เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ประวัติส่วนตัว :

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2483 ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรคนโต และผู้ชายคนเดียวในจำนวนที่น้องทั้งหมด 5 คน ของนายฮกหรือสมบัติและนางสมใจ(เก้าวงศ์วาร) พงษ์ไพบูลย์ บิดาเป็นหลงจู๊โรงฝิ่น แต่ภายหลังบิดากับมารดาหย่าร้างกัน

ครอบครัวของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ชอบการแต่งโคลงกลอน ชอบดนตรีไทย มารดาชอบอ่านวรรณคดี เขาจึงอ่านหนังสือได้ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมปีที่ 1 เป่าขลุ่ยได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดบ้านทวน และจบชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี เรียนมัธยมปีที่ 7 ที่โรงเรียนพิชัยญาติ กรุงเทพฯ แล้วย้ายไปเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่ 8 ที่ โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อศึกษาจบก็ได้กลับไปบวชที่วัดทุ่งสมอ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างจำพรรษาได้ถือธุดงค์ไปศึกษาธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี และปริญญาศิลปศาสตร์กิตติมศักดิ์จากสหวิทยาลัยทราวดี (วิทยาลัยครูกาญจนบุรี) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาและวรรณคดี) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มงานเขียนครั้งแรกเมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากได้พบโคลงที่บิดาเขียนไว้เมื่อครั้งยังหนุ่ม จึงอยากเขียนได้เช่นนั้นบ้าง ผลงานมีทั้ง ร้อยกรอง และร้อยแก้ว เมื่อเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยอยู่ชุมนุมวรรณศิลป์มาก่อน

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมรสกับประคองกูล อิศรางกูร ณ อยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2514 มีบุตร 2 คน บุตรสาวคนโตชื่อ ประคำกรอง(เกี้ยว) บุตรชายคนเล็กชื่อแก้วเก้ว(เกล้า)

การทำงาน
 • พ.ศ. 2507-2508 เริ่มทำงานในกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเพื่อหารายได้พิเศษ
 • พ.ศ. 2511-2512 เป็นบรรณาธิการ นิตยสาร “วิทยาสาร” ของบริษัทไทยวัฒนาพานิช
 • พ.ศ. 2513 ได้แสดงภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง “พระอภัยมณี” ของสุนทรภู่ โดยรับบทพระอภัยมณี แต่แสดงไม่จบ
 • พ.ศ. 2514-2515 เป็นอาจารย์ประจำสอนวิชาการประพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ที่ภาควิชาภาษาไทย ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
 • พ.ศ. 516 เป็นพนังงานของธนาคารกรึงเทพจำกัด จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นผู้ชำนาญการด้านวัฒนธรรม สังกัดศูยน์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพจำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยรองผู้จัดการ

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้เป็นอุปนายกสมคมภาษาและหนังสือ อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย อนุกรรมการด้านวัฒนธรรมภาครัฐบาลของสำนักเยาวชน (สยช.) ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย

การศึกษา :

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ :

 • พ.ศ. 2536 ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สาขาย่อยกวีนิพนธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2516 บทกวี “อาทิตย์ถึงจันทร์” บันทึกเรื่องราวช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษวรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพจำกัด
 • พ.ศ. 2521 บทกวี “ชักม้าชนเมือง” ได้รับรางวัลดีเด่นงานสัปดาห์หสังสือแห่งชาติ
 • พ.ศ.2523 บทกวี “เพียงความเคลื่อนไหว” ได้รับรางวัลซีไรต์หรือวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
 • พ.ศ. 2527 บทกวี “เพียงขลู่ยผิว” ได้รับรางวัลดีเด่นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ผลงาน :

 •  

งานเขียนครั้งแรก

 • บทกลอนชื่อ “นกขมิ้น”

ผลงานรวมเล่ม
ร้อยกรอง

 • คำหยาด
 • อาทิตย์ถึงจันทร์
 • เพียงความเคลื่อนไหว
 • ชักม้าชมเมือง
 • จารึก ร.ศ. ๒๐๐
 • เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว
 • ตากรุ้งเรืองโพยม
 • ข้าวคลองค้นนายาว
 • นกขมิ้น
 • เพลงขลุ่ยผิว
 • เขียนแผ่นดิน ฯลฯ

ความเรียง

 • ที่นี่ขัดข้องหนอ
 • มุมที่ไม่มีเหลี่ยม
 • ดาบที่หมกอยู่ในจีวร
 • เจ้าประคุณเอ๋ย
 • มองพม่า
 • บังอบายเบิกฟ้า
 • ฝึกพื้นใจเมือง
 • นอกรั้วโรงเรียน
 • ลอดลายประแจจีน
 • เหยียบแผ่นดินหยก
 • ซอยเท้าเข้าญี่ปุ่น
 • แผ่วผ่านธารน้ำไหล
 • เรียงร้อยถ้อยคำ
 • ดังนั้นฉันจึงเขียน
 • ประคำกรอง
 • วารีดุริยางค์
 • กรุงเทพทวารวดี
 • แว่วไหลในสายลม
 • หยุดสักนิด คิดสักหน่อย หมุดหมายที่ ๑
 • หนึ่งได้แรงใจ ฯลฯ

นวนิยาย

 • บ้านเก่า

เรื่องแปลและเขียนร่วมกับคนอื่น

 • คัมภีร์คุณธรรม(ร่วมกับสมเกียรติ สุขโข)
 • ส่องตะเกียง(ร่วมกับ ล.เสถียรสุด)
 • ห่วงหาอาทร(ร่วมกับสมเกียรติ สุขโขและ สโรชา)
 • ก.ข.ขับขาน(ร่วมกับวีระศักดิ์ ขุขันธิน)
 • 6 ตุลามหากาพย์(ร่วมกับกลุ่มกวีร่วมสมัย)
 • วันฆ่านกพิราบ(ร่วมกับมหาสมภาร พรหมทา)
Share: | View : 1,256