พิณประภา ขันธวุธ

พิณประภา ขันธวุธ

ประวัติส่วนตัว :

      พิณประภา ขันธวุธ เคยทำงานในฝ่ายกิจกรรมของเว็บไซต์ www.bookbyhand.com และร่วมทำกิจกรรมจัดงานมหกรรมหนังสือทำมือ และสื่อทางเลือกครั้งที่ 1 และ 2 ณ MBK เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) เป็นวิทยากรสาธิตการทำหนังสือ ทำมือในงานต่าง ๆ เช่น ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชมรมวรรณศิลป์จุฬาฯ ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแก้ว และในงาน Indy Book Festival ที่จัดโดยกลุ่ม SoloFlight รวมทั้งงานวันเด็ก TOT แจ้งวัฒนะ เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารไอน้ำระหว่างปี 2549-2550 และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เขียนหนังสือให้ได้ภายใน 1 ชั่วโมง” ในเทศกาล หนังสือเปลี่ยนชีวิต 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ปัจจุบันเป็นนักเขียนและคอลัมนิสต์อิสระ รวมทั้งทำงานฝีมือ เช่น สมุดทำมือ เพื่อระดมทุนการกุศลในวาระต่าง ๆ 

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลลูกโลกสีเขียว 

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน บทกวี, เรื่องสั้น, นวนิยาย, ความเรียง 

ผลงานเด่น อาณาจักรขยะหรรษา

ผลงานรวมเล่ม วรรณกรรมเยาวชน : อาณาจักรขยะหรรษา (รางวัลลูกโลกสีเขียว), เด็กชายน้ำของตามหาสวรรค์ (เข้ารอบ 8 เล่มสุดท้ายรางวัลรักลูกอวอร์ด), รวมเรื่องสั้น : บางเสี้ยวความรู้สึกที่เริ่มผูกพัน (ในนามปากกา “สายลมอิสระ), เจ็บให้เข้าใจ (หนังสือทำมือรางวัลชมเชยประเภทวรรณกรรมเยาวชน Indy Book Award ในงานมหกรรมหนังสือและสื่อทางเลือกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 รวมบทกวี ‘บนเส้นทางของความรัก’ (ในนามปากกา “ต้นก้ามปู”)

Share: | View : 187