โกเมศ มาสขาว

โกเมศ มาสขาว

ประวัติส่วนตัว :

โกเมศ มาสขาวเจ้าของนามปากกา เสือ นาลานฯ ณ ลุ่มน้ำ, ธารคำ สุธาวัจน์

      เป็นลูกชายชาวนาที่ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แต่ไปเกิดและเติบโตในเมืองกรุง ก่อนจะหวนกลับมาพลิกฟื้นผืนแผ่นดินบรรพชนเมื่อหลังปี พ.ศ. 2535 เคยเรียนในสถาบันศิลปะหลายแห่งก่อนจะลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตที่สถาบันปากมูน ร่วมต่อสู้ เรียกร้อง เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต - ธรรมชาติซึ่งล่มสลายลงเพราะรัฐ และเป็นส่วนหนึ่งของผืนน้ำแม่มูนตอนปลาย ร่วมกับเพื่อนพ้องก่อตั้งกลุ่มวรรณกรรมตะวันแดง อำเภอกุดชุมในปี พ.ศ. 2540 จัดตั้งโรงเรียนแม่มูนมั่นยืนขึ้นในพื้นที่ร่วมกับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก - มูลนิธิเด็กให้การศึกษาเด็กกลุ่มหนึ่งเติบโตและรู้จักชีวิตอย่างแท้จริง อีกทั้งยังร่วมก่อตั้งกลุ่มลำนำอีเกิ้ง ฝึกฝนให้เด็กคิด - เขียน เรียนรู้ชีวิตในหมู่บ้านค่ายรบ แม่มูนมั่นยืน ในฐานะนักเขียนน้อย (23 มี.ค 2542 - 6 ม.ค 2546) เขาจัดพิมพ์หนังสือสารพระจันทร์ “แนวรบด้านวรรณกรรมสร้างสรรค์เพื่อมวลประชา” ขณะเดียวกัน ก็จัดตั้งแหล่งเรียนแสงตะวัน ทำกิจกรรมกับเด็กในพื้นที่ให้เรียนรู้ชีวิตผ่านค่ายทั้งด้านศิลปะและอาชีพ, ทำงานวิจัยท้องถิ่นศึกษาเส้นทางอาหาร “ข้าว” เพื่อฟื้นฟูวิถีการพึ่งตนเองของชุมชน ฯลฯ เขาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองยศ สาขาภาษาและวรรณกรรม ประจำปี 2553 เรื่องสั้นเรื่องแรก “บัวตอง” ตีพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน ปี 2541 เขียนทั้งเรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทกวี และบทความ มีผลงานรวมเล่มออกมาอย่างต่อเนื่อง
 

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน บทกวี, เรื่องสั้น, นวนิยาย, ความเรียง, สารคดี

ผลงานรวมเล่ม รวมเรื่องสั้น “ความตายไม่รู้ตัว” รวมบทกวี “หมู่บ้านและแม่น้ำชื่อฝันสลาย” “สัมพันธภาพ”

ความเรียง รอยเท้าคนทุกข์...บนขอบฟ้า (บันทึกการเดินเท้าทางไกลของสมัชชาคนจน), วันที่สายน้ำไร้พันธนาการ (เรื่องเล่าจากหมู่บ้านริมมูน), ถามถึงความใฝ่ฝัน, เสียงแห่งรัตติกาล

Share: | View : 266