ชุติมา เสวิกุล

ชุติมา เสวิกุล

ประวัติส่วนตัว :

      ชุติมา วรฉัตร เสวิกุล เจ้าของนามปากกา นิลุบล นวเรศ, นริศรา, นิ’ภัส, แมนสรวง แดนสยาม
      เป็นนักคิด นักเขียน คอลัมนิสต์ บรรณาธิการ นักวิทยุกระจายเสียง นักถ่ายภาพ นักสังเกตการณ์ และนักเก็บประวัติศาสตร์ในสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมาชอบการเขียนมาตั้งแต่เรียนมัธยม หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย จึงเริ่มเขียนสารคดีและเรื่องสั้นอย่างจริงจัง ต่อมา เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ในกรมองค์การระหว่างประเทศ ระยะหนึ่ง ก่อนไปเรียนต่อด้านศิลปะที่กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ช่วงนั้นได้เริ่มเขียนสารคดีท่องเที่ยวยุโรป ตามด้วยคู่มือก่อนเข้าครัว เมื่อเรียนจบกลับมาจึงได้สมรสกับคุณ ประภัสสร เสวิกุล มีบุตร 2 คน ชุติมามีงานเขียนหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องสั้น บทความ บทละคร เพลง และทำนอง แต่ที่โดดเด่นได้แก่ด้านสารคดีท่องเที่ยวในต่างแดน สารคดีเกี่ยวกับอาหารและ โภชนาการ ความรู้ด้านมารยาทสังคมและความงาม ฯลฯ ปัจจุบัน ยังคงทำงานเขียนอย่างต่อเนื่อง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านวรรณกรรม ภาษา ด้านต่างประเทศ ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะการแสดง ตลอดจนความรู้ด้านต่าง ๆ และยังคงจัดรายการวิทยุร่วมกับบุตรชายทั้งสอง รวมทั้งดำรงตำแหน่ง “ประธานชมรมวรรณศิลป์ ประภัสสร เสวิกุล”

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รางวัลที่ได้รับ :

คู่มือก่อนเข้าครัว รางวัลชมเชยจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ (2525)
รางวัลนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น รางวัลพระราชทานเทพทอง (2556)

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน เรื่องสัน, บทความ, สารคดี, ปกิณกะ, นิทานสำหรับเด็ก, บทละครเวที, บทละครวิทยุ, บทละครทีวี, บทเพลงและทำนองเพลง (แต่งร่วมกับคุณประภัสสร เสวิกุล)

ผลงานดีเด่น คู่มือก่อนเข้าครัว, สัมผัสประวัติศาสตร์ภาพในและนอกอาเซียน, ผลสอบของตารกา, ลิปสติกและผ้ากันเปื้อน, วาดเส้นขอบฟ้าด้วยปากกาสีชมพู

ผลงานรวมเล่ม คู่มือก่อนเข้าครัว, เลาะโขงเลียบอาเซียน, เยอรมนีที่รัก, เที่ยวเวียนนา, เที่ยวยุโรป

Share: | View : 250