หนังสือที่แพงที่สุดในโลก ( Most expensive book )

The Codex Leicester เป็น หนังสือ ที่ แพงที่สุดในโลก ที่มีการซื้อขายกันในปัจจุบัน The Codex Leicester เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานของ ลีโอนาร์โด ดาวินชี ( Leonardo da Vinci )

25 มีนาคม 2557

หนังสือที่แพงที่สุดในโลก ( Most expensive book )

The Codex Leicester เป็น หนังสือ ที่ แพงที่สุดในโลก ที่มีการซื้อขายกันในปัจจุบัน The Codex Leicester เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานของ ลีโอนาร์โด ดาวินชี ( Leonardo da Vinci ) หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย 72 หน้า เขียนด้วยรายมือของลีโอนาร์โด ดาวินชี ด้วยตัวหนังสือแบบเงาสะท้อนในกระจก ด้วยภาษาอิตาลี และรูปสเกตส์ ประกอบมากมาย

1994 หนังสือเล่มนี้ได้ถูกประมูลไปด้วยราคา 30.8 ล้านดอนล่าร์สหรัฐ โดยอภิมหาเศรษฐี ผู้ใจบุญนามว่า Bill Gates ซึ่งทำให้มันเป็นหนังสือ ที่ แพงที่สุดในโลก และเขาก็อนุญาตให้มีการนำ The Codex Leicester ออกไปจัดแสดงในเมืองต่างๆ ทั่วทั้งโลกดังมีรายนามดังต่อไปนี้ ปี 2004 ในนิทัศการ Château de Chambord ปี 2005 ที่ Tokyo ปี 2007 Bill Gates ได้อนุญาต ให้นำ The Codex Leicester จำนวน 1 แผ่น ออกจัดแสดงในนิทัศการ "the Seattle Museum of Flight’s 2006 exhibit" ในหัวข้อ ลีโอนาร์โด ดาวินชี ชายที่ิเป็นนักประดิษฐ และอัจฉริยะ ( Leonardo da Vinci: Man, Inventor, Genius )

 

หนังสือที่แพงที่สุดในโลก   หนังสือที่แพงที่สุดในโลก

หนังสือที่แพงที่สุดในโลก

หนังสือที่แพงที่สุดในโลก

หนังสือที่แพงที่สุดในโลก

หนังสือที่แพงที่สุดในโลก

หนังสือที่แพงที่สุดในโลก

หนังสือที่แพงที่สุดในโลก

 

ขอบคุณที่มา : http://www.clipmass.com/news_detail.php?news_id=62319

Share: | View : 555