Google play App Store

ต้นทุนการผลิตหนังสือ 1 เล่ม

การผลิตหนังสือหนึ่งเล่มนั้นมีต้นทุนอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหนังสือ

20 กรกฎาคม 2559

ต้นทุนการผลิตหนังสือ 1 เล่ม

ต้นทุนการผลิตหนังสือ 1 เล่ม การผลิตหนังสือหนึ่งเล่มนั้นมีต้นทุนอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหนังสือ เราอาจจะไม่เคยรู้กันว่าหนังสือที่เราเห็นวางขายอยู่นั้นมีต้นทุนที่มากเกินกว่าครึ่งหนึ่งของราคาหนังสือ ซึ่งต้นทุนตรงนี้ ทางสำนักพิมพ์ต้องเป็นผู้แบกรับเอาไว้เพื่อที่จะได้มีหนังสือดีๆ ให้เราได้อ่านกัน

 

1.ค่าลิขสิทธิ์ของนักเขียน งานเขียนไม่ได้เกิดขึ้นมาเองได้ต้องมีนักเขียนมาเขียนให้หรือต้องซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อพิมพ์ ซึ่งต้นทุนตรงนี้จะอยู่ที่การตกลงกันระหว่างนักเขียนกับทางสำนักพิมพ์


2.ค่าจ้างนักออกแบบกราฟิกดีไซน์ การที่หนังสือจะมีรูปเล่มและปกที่สวยงามนั้นต้องผ่านการออกแบบอย่างดีจากนักออกแบบมืออาชีพถึงจะมาเป็นหนังสือที่สวยงามอย่างที่คุณเห็น


3.ค่าจ้างบรรณาธิการ และ พนักงานอื่นๆในกระบวนการผลิต หนังสือหนึ่งเล่มต้องมีบรรณาธิการ นักพิสูจน์อักษร และ พนักงานอีกหลายๆส่วนที่จะมาช่วยพิจารณาเรื่องความสมบูรณ์แบบของหนังสือก่อนที่จะพิมพ์ออกมาได้


4.ค่าวัตถุดิบในการจัดพิมพ์ ค่าเพลทหรือแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์หนังสือ ค่าพิมพ์ ค่าประกอบรูปเล่ม เข้าปก ค่ากระดาษ


5.ค่าฝากขายในร้านหนังสือ และ สายส่ง ตรงนี้นับว่าเป็นต้นทุนที่มากที่สุดของการพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งเลย เพราะร้านหนังสือและสายส่งจะคิดราคาตรงนี้อยู่ที่ 40% ของราคาปกซึ่งทางสำนักพิมพ์จะเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นต้นทุนต่อการผลิตหนังสือหนึ่งเล่ม เราจะเห็นได้ว่าการผลิตหนังสือหนึ่งเล่มนั้น ทางสำนักพิมพ์จะมีกำไรไม่มากเท่าไหร่จึงทำให้มีหนังสือหลายๆ เล่ม และ สำนักพิมพ์ หลายที่ปิดตัวลงไป แต่ก็ยังมีอีกหลายสำนักพิมพ์ที่ยอมแบกรับต้นทุนเพื่อผลิตหนังสือดีๆ ให้เราได้อ่านกันต่อไป

 

บทความโดย ณิชกมล เตชะงามสุวรรณ

Share: | View : 724