Google play App Store

โครงการ “ อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม

ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมโครงการ

25 สิงหาคม 2559

โครงการ “ อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (ภาคีพันธมิตร) ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมโครงการ “ อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม ”จำนวน 30 ทุน รวมมูลค่า 2,000,000 บาท

ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ย. 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ http://www.praphansarn.com/scholarships

 

โครงการ “ อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม

 

Share: | View : 434