Google play App Store

บก. ปริทัศน์ เดือนธันวาคม 2556

บก. ปริทัศน์ เดือนธันวาคม

02 ธันวาคม 2556

บก. ปริทัศน์ เดือนธันวาคม 2556

       ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายแห่งปี 2556 แต่ความสงบของประเทศชาติยังไม่คลี่คลาย หลังจากที่มีการออกมาชุมนุมเรียกร้องแบ่งสีแบ่งฝ่าย เกิดเหตุการณ์คนไทยทำร้ายกันเอง ราวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กำลังซ้ำรอยอีกครา  ดุจไร้ซึ่งความสันติอหิงสา ตามคำปราศรัย นี่หรือคือที่กล่าวไว้ว่าชาติไทยรักความสงบ ดูเหมือนว่าเราจะพบแต่ความเสียหาย บ.ก.บัญชร ได้แต่นั่งครุ่นคิดสงสัย นี่เราคนไทยกำลังเดินมาผิดทางไปหรือเปล่า เรากำลังใช้ทิฐิ ความโกรธแค้นเข้ามาตัดสินปัญหาหรือไม่ คงไม่มีใครใคร่ปรารถนาจะเห็นความรุนแรง ความแตกแยกของบ้านเมือง

      และเมื่อก้าวเข้าสู่ 5 ธันวาวันพ่อแห่งชาติ แต่ลูกทุกคนกำลังทำอันใดอยู่ นี่หรือคือการแสดงความกตัญญูต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย หยุดทำให้พ่อเสียใจกันเถิด ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหน คนไทยจะกลับมายิ้มได้อีกครั้ง บ.ก. บัญชรก็ได้แต่หวังและขอร่วมอธิฐานให้ชาติไทยของเราผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้ไปด้วยดีด้วยเถิด ขออย่าให้มีฝ่ายใดต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันอีกเลย

Share: | View : 434