Google play App Store

ที่มาของโครงการ นิทานเด็ก – วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ

สานสายใยรักในครอบครัว ผนวกหนังสือเสริมประสบการณ์ชีวิต

18 ธันวาคม 2561

ที่มาของโครงการ  นิทานเด็ก – วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ

 

ที่มาของโครงการ

               “ครอบครัว” คำนี้มีความหมายและคุณค่ายิ่งนัก เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าครอบครัวที่ดีคือรากฐานอันมั่นคงของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ครอบครัวที่ดีย่อมนำพาให้ทุกคนดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข ครอบครัวใดที่พ่อแม่

                มีสายใยรักอันอบอุ่นจะทำให้เด็กรู้สึกว่ามีความปลอดภัย ในทำนองเดียวกันเด็กก็จะรักและผูกพันกับครอบครัวไปตลอด

                มีงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าเด็กที่ครอบครัวเพียบพร้อมไปด้วยความรักจะมีพัฒนาการทางสมองที่ดี จิตใจและร่างกายก็จะเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใดที่มีอุปสรรคผ่านเข้ามาในชีวิต เขาจะสามารถเผชิญและแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือปรึกษากับครอบครัวที่เขารักก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าครอบครัวที่ดีและมีสายใยรักอันอบอุ่นนั้นเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงสม่ำเสมอนั่นเอง

                พ่อแม่คือครูคู่แรกของครอบครัว เป็นครูผู้จะเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับเด็กและเยาวชนของตน ดังคำกล่าวของ คุณอานันท์   ปันยารชุน ประธานภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) และอดีตนายกรัฐมนตรี “การศึกษาเป็นเรื่องของ ‘พ่อแม่’ ผู้ปกครองมีความสำคัญมาก เราต้องรู้บทบาทที่แท้จริงของตนเอง เพื่อให้การขับเคลื่อนและปฏิรูปการศึกษาสำเร็จ”และหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จนั้น โรงเรียนนั้นต้องมีห้องสมุดที่เต็มเปี่ยมด้วยหนังสือทรงคุณภาพ    

                สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นจึงคัดเลือกนิทานอ่านสนุกจากนานาประเทศ โดยจัดพิมพ์เป็นสองภาษา (Bilingual) คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับเด็กวัย 5 ขวบขึ้นไป เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีใจรักในการอ่าน ขณะเดียวกันก็สอดแทรกเนื้อหาสอนใจ ชวนอ่าน และน่าติดตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน่ารักๆ ภายในครอบครัวที่มีคุณยายเป็นอัลไซเมอร์, บทบาทของแม่ในการรับมือกับลูก, เรื่องของเด็กที่ชอบเต้นรำและรักอิสระ, เรื่องราวของพ่อที่ลงมือทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวด้วยหัวใจ

 

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้เรียนรู้ทั้งสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน ผ่านสื่อที่มีคุณภาพ ด้วยรูปเล่มที่สวยงามทั้งหน้าปกและเนื้อใน สอดคล้องกับจำนวนหน้าที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมสำหรับเด็กวัยนี้ที่จะอ่านได้จนจบตลอดทั้งเล่ม โดยการคัดสรรเนื้อหาที่แฝงสาระ อ่านสนุก เข้าใจง่าย จากนานาประเทศ อาทิ อินเดีย ออสเตรเลีย สโลเวเนีย และเกาหลี (ได้รับรางวัล Best Book จาก Korea Education & Culture Institute) ที่สำคัญ ทุกเล่มได้ถูกประพันธ์ขึ้นด้วยฝีมือของนักเขียนชั้นแนวหน้า รวมทั้งภาพประกอบจากนักวาดภาพมืออาชีพของแต่ละประเทศ ผ่านการแปลที่สละสวยและมีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของไทย

               2. ในฐานะที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เป็นภาคีร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้มุ่งร่วมกับสถานศึกษาทั้งเขตภาคกลางและภาคใต้ รวมทั้งโรงเรียนที่สร้างโดยธนาคารฯ  และโรงเรียนประชารัฐในความดูแลของ BBL  เนื่องจากยังเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ หรือภายในห้องสมุดมีหนังสือไว้ให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าไม่เพียงพอกับความต้องการอย่างมีนัยยะสำคัญ อีกทั้งพวกเขาเหล่านั้นยังรอคอยหนังสือดีๆ จากโครงการฯ ที่จัดประจำนี้ และนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมของสังคมไทย ทางด้านความรู้ – การศึกษา ให้กับเยาวชนเติมเต็มยิ่งขึ้น

 

                  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดงานมอบหนังสือชุด “นิทานเด็ก-วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ สานสายใยรักในครอบครัว” ผนวกหนังสือเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้กับห้องสมุดโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้จัดอย่างต่อเนื่องจนมาถึงครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 10 และเพื่อสืบสานปณิธานในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านของสังคมไทย ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน

                 ครั้งนี้เป็นการมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนประชารัฐในความดูแลของธนาคารกรุงเทพ (จำนวน 207 แห่งใน 42 จังหวัด), โรงเรียนที่ธนาคารกรุงเทพได้สร้างอาคารเรียนให้ (จำนวน 29 แห่งใน 28 จังหวัด), โรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกจำนวน 164 แห่ง รวมเป็น 400 แห่ง มูลค่ารวม 8 ล้านบาท ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้ขาดแคลนหนังสือที่มีคุณภาพไว้อ่านและเสริมความรู้ - จินตนาการของผู้เรียน  โดยพิธีมอบครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจาก คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

                 ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 30  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม 

 

Share: | View : 105