ขั้นตอนการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งชื่อ


#ซื้อผ่านทางเว็บไซต์  : ได้ทุกวันตลอดเวลาที่ www.praphannsarn.com
#ซื้อทางไปรษณีย์ : ส่งรายการสินค้า ที่อยู่ และธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน มาที่ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
#ซื้อทางอีเมล  :  สั่งซื้อมาที่ distri@praphansarn.com

#ซื้อทางโทรศัพท์/แฟกซ์  : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. โทร.0-2448-0658 , 0-2448-0312  แฟกซ์ 02-4480393


การจัดส่งหนังสือ


1.สำนักพิมพ์จะจัดส่งหนังสือให้กับผู้สั่งซื้อในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยจะมีพนักงานจัดส่งถึงที่บ้านตามที่อยู่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ หรือหากส่งทางไปรษณีย์ผู้สั่งซื้อจะได้รับของภายใน 3-5 วัน

2.สำนักพิมพ์ฯ จะจัดส่งหนังสือให้กับผู้สั่งซื้อในต่างจังหวัดภายใน 1-2 สัปดาห์

3.ค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

4.ถ้าผู้สั่งซื้อไม่ได้รับหนังสือภายใน 1-2 สัปดาห์ สามารถติดต่อกับสำนักพิมพ์ฯ ได้โดยตรงที่ เบอร์โทร.02-4480658-9,02-4480312 หรือ distri@praphannsarn.com    


วิธีการชำระเงิน


ผู้สั่งซื้อทุกท่านไม่ว่าจะผ่านทาง เว็บไซต์, อีเมล, โทรศัพท์, โทรสาร หรือจดหมาย มีขั้นตอนการชำระเงินดังนี้
1. ธนาณัติ : ชำระที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง สั่งจ่ายในนาม บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น  จำกัด
2.ตั๋วแลกเงิน/เช็ค  : ชำระที่ธนาคารทุกแห่ง สั่งจ่ายบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด กรุณาขีดคร่อมและ A/C PAYEE ONLY