เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
 
ประวัติโดยย่อ

            จบการศึกษาจากคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคนที่เขียนกวีมาเนิ่นนาน

 

งานที่ได้รับรางวัล

-ผลงานแมงปอบนพื้นน้ำ ได้รับรางวัลชมเชย(ไม่มีรางวัลดีเด่น) ประจำปี 2532 จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในปี 2535

-ได้รับรางวัลรวี โดมพระจันทร์ ครั้งที่ 2 จากผลงานเรื่อง เงาบนสายน้ำ

-ได้รับรางวัลกวีนิพนธ์ดีเด่นของสมาคมภาษาและหนังสือปี 2543

 

ปัจจุบัน

- ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544

 

 

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :