เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
หนังสือ 23 เล่ม แนะนำโดย Mark Zuckerberg

 

 

ภารกิจ ของ  CEO ของ Facebook  Mark Zuckerberg  คือเชื่อมโยงผู้คนทั้งโลก โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้  มาร์คได้พูดถึงสิ่งสำคัญในการกล่าวสุนทรพจน์ในงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัย Harvard โดยได้พูดเรื่องสำคัญเกี่ยวกับคำว่า “เป้าหมาย” ในชีวิตของคนเรา ทุกคนคงกำลังหาค้นหาตัวเองว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไร แต่มาร์คคิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้น คือ “การสร้างโลกที่ทุกคนรับรู้ถึงเป้าหมาย” เขาสามารถเชื่อมโยงทุกคนบนโลก และทำให้หลายๆ คนค้นพบ และสร้างเป้าหมายของตัวเองได้ จากสิ่งที่เขาสร้างขึ้น  และในช่วงปีที่ผ่านมา  ตั้งใจกระตุ้นผู้คนให้หันมาอ่านหนังสือมากขึ้น เขาได้แนะนำหนังสือที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้คนบนโลก ไว้หลายเล่ม  ให้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และเทคโนโลยี มากขึ้น 

 

 

 

'The Muqaddimah' โดย Ibn Khaldun

 

หนังสือเรื่อง “Muqaddimah” เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิบนฺ คอลดูน เขียนขึ้นในปี 1377 และบันทึกมุมมองในยุคแรกๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากล อิบนฺ คอลดูน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบิดาแห่งสังคมวิทยายุคใหม่, ประวัติศาสตร์นิพนธ์ และเศรษฐศาสตร์ ขณะที่มีหลายเรื่องที่เชื่อกันในสมัยนั้นและถูกหักล้างในสมัยนี้หลังจากมีความก้าวหน้าไปมากกว่า 700 ปี แต่ก็ยังน่าสนใจอย่างยิ่งที่ได้รู้ว่าสมัยนั้นเขามีความเข้าใจกันอย่างไร และมุมมองของโลกโดยทั่วไปเมื่อพิจารณาเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกัน

 

____________________________

 

 

'Why Nations Fail' by Daron Acemoglu and James A. Robinson

 

"Why Nations Fail หนังสือนี้เป็นผลจากการศึกษากว่าสิบห้าปีของศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดและเอ็มไอที เต็มไปด้วยคำบอกเล่าและตำนานตั้งแต่สมัยโรมันยันศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ที่ครอบคลุมทั้งสถาบันทางด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ จากคนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นบาทหลวง นายทหาร นักการเมือง นักวิชาการ นักข่าว ผู้รอดชีวิต วัยรุ่น พ่อค้าชาวนาหรือกระทั่งชาวบ้านธรรมดา เริ่มตั้งแต่ความวุ่นวายในโรมัน ยุคสมัยรุ่งเรืองของเวนิส ที่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองเก่าไปแล้ว ยุคโคลัมบัสค้นพบอเมริกา การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในอังกฤษ จักรวรรดินโปเลียน ที่สร้างความปั่นป่วนไปทั่วยุโรป จนพลิกหน้าประวัติศาสตร์ การปฏิวัติเมย์จิที่ญี่ปุ่น การปกครองของเหมาเจ๋อตงในจีน ที่อาจนำมาสู่เศรษฐกิจฟองสบู่แตก และความโกลาหลในโซมาเลีย        

 

บทสรุปความรุ่งเรืองในหนังสือเล่มนี้ นำเสนอในแง่คิดที่น่าสนใจว่า สถาบันทางด้านการเมืองจะต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจ รัฐบาลกลางมีอำนาจเพียงพอ ส่วนสถาบันเศรษฐกิจต้องเปิดกว้าง ให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนใช้ปัญญาและความสามารถเพื่อหาเลี้ยงชีพได้อย่างอิสระ ภายใต้กฎหมายและการรักษากฎหมายที่เอื้อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน และมีบริการในด้านปัจจัยพื้นฐานอย่างเพียงพอ

____________________________

 

 

'The Rational Optimist' โดย Matt Ridley

 

เหตุใดการวิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกันได้โดยเสรี จึงเป็นค่านิยมอันพึงปรารถนาของสังคมประชาธิปไตยที่พัฒนาไปเต็มขั้นแล้ว ดังเช่นประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือ เหตุผลแรกคือมันส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อกระบวนการสั่งสมความรู้ของสังคมมนุษย์  Matt Ridley นักคิดนักเขียนหัวก้าวหน้าของอังกฤษ เสนอความคิดไว้ในหนังสือ The Rational Optimist** ว่ามนุษย์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางวัตถุและวัฒนธรรมเหนือสัตว์อื่นได้ มิใช่เพราะมนุษย์มีสมองขนาดใหญ่ แต่เป็นเพราะปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การสังวาสทางสติปัญญา" หรือ mating minds ซึ่งริดลี่อธิบายว่ามันคือการปะทะสังสรรค์และการแลกเปลี่ยนกันทางความคิดและไอเดีย จนเกิดเป็นวิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม อันมีกระบวนการไม่ต่างไปจากการคัดเลือกยีนตามหลักทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต นั่นคือการคัดลอก (replicate) กลายพันธุ์ (mutate) แข่งขัน (compete) คัดเลือก (select) และสั่งสม (accumulate) ทางความคิดและไอเดียอย่างไม่รู้จบ ดังนั้น อารยธรรมของมนุษย์จึงเป็นผลมาจาก collective brain ของคนหมู่มาก หาใช่อัจฉริยภาพของจีเนียสเพียงไม่กี่คนไม่

____________________________

 

 

'Portfolios of the Poor'  โดย Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford, and Orlanda Ruthven

 

เป็นหนังสือเล่มแรกที่เจาะลึกถึงวิธีการที่ครอบครัวในกลุ่มคนยากจนที่สุดในโลกใช้ชีวิตกับเงินที่มีอยู่และให้คำตอบที่น่าทึ่งถึงวิธีที่พวกเขาใช้ โดยหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ครอบครัวผู้ยากไร้ใช้ชีวิตภายใต้เงินที่มีอยู่จำกัด อีกทั้งยังบอกเล่าถึงไอเดียใหม่ๆในการขจัดความยากจนด้วยการค้นหาและใช้บริการด้านธนาคารเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตมากขึ้น

 

____________________________

 

 

'The Varieties of Religious Experience' โดย William James

 

หนังสือที่มีการรวบรวมการบรรยายที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสำรวจจิตสำนึกทางศาสนาและกลวิธีในการนับถือศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  เป็นเป้าหมายในการกระทำต่าง ๆ ทำให้ผู้คนดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 

____________________________

 

 

'Creativity, Inc.' โดย Ed Catmull

 

Ed Catmull หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Pixarและเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีในการสร้างอนิเมชั่นเรื่องยาวเรื่องแรก วันนี้เขาเป็นหนึ่งใน CEO ของ Pixar และ Disney Animated Studio เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมา ชื่อว่า Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration เขียนร่วมกับ Amy Wallcace เป็นหนังสือเกี่ยวกับคำแนะนำในเรื่องของการบริหารจัดการ เล่าเรื่องในแบบที่ให้ดูน่าสนุกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เริ่มเรื่องด้วยการเล่าถึงออฟฟิศอันแสนน่าอยู่ของ Pixar และดึงเราย้อนกลับยังวันที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวของ Pixar วันที่ Ed ยังเป็นแค่นักศึกษาจบใหม่ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้เปี่ยมด้วยความฝัน Ed เล่าเรื่องของ Pixar ตั้งแต่ยังเป็นแค่ไอเดียที่อยู่ในหัวของเขา จนมาถึงปัจจุบัน ทำให้ข้อคิดดีๆ ในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ถูกร้อยเรียงออกมาให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตาม

 

____________________________

 

 

'Sapiens' โดย Yuval Noah Harari

 

หนังสือ Sapiens อธิบายว่าอะไรที่ทำให้ Homo sapiens หรือมนุษย์เราเป็นเผ่าพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้ทั้งที่ก่อนหน้า 70,000 ปีก่อน บรรพบุรุษของเราเป็นสัตว์ที่ “กระจอก” มาก กล่าวคือแทบไม่มีผลกระทบต่อสิ่งใดเลย อาศัยอยู่ในมุมของทวีปอาฟริกา แต่ในช่วงเวลา 70,000 ปีหลังที่ผ่านมา Homo sapiens ได้กระจายไปทวีปอื่น ๆ และครองโลกใบนี้ในที่สุด Harari มีคำตอบให้ว่าอะไรที่ทำให้มุนษย์พวกเราจึงผงาดขึ้นมาในโลก โดยมาทีหลังแต่แซงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตั้งแต่สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ และเอาชนะลูกพี่ลูกน้องของเราสกุล Homo ไปสิ้น

 

____________________________

 

 

'The Structure of Scientific Revolutions' โดย Thomas S. Kuhn

 

บทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทั้งปรัชญา ประวัติศาสตร์ และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการค้นคว้าถึงเหตุและผลในการปฏิวัติแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีต ประเด็นหลักที่ทำให้ Zuckerberg สนใจคือคำตอบที่ว่าที่จริงแล้ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอของวิทยาศาสตร์ หรือมีปัจจัยจากแรงผลักดันทางสังคมกันแน่

____________________________

 

 

'Dealing with China' โดย Henry M. Paulson Jr.

เป็นการเล่า และวิเคราะห์เส้นทางการสร้าง การปฏิวัติ และอนาคตของทุนนิยมแบบจีน จากมุมมองของคนวงใน โดยอดีตผู้บริหาร Goldman Sachs ที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้บริหารประเทศโดยตรง รวมถึงประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ด้วย

 

____________________________

 

 

'The Beginning of Infinity' โดย David Deutsch

 

The Beginning of Infinity ผลงานของนักฟิสิกส์ David Deutsch  ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของความก้าวหน้าของมนุษยชาติตามการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์  สัมผัสได้ถึง ศิลปะและวิทยาศาสตร์กับการเมืองและปรัชญา สรุปได้ว่าศักยภาพของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด 

 

____________________________

 

ติดตามต่อตอนที่ 2 ได้เร็วๆ นี้

 

อ้างอิงจาก : http://read.bi/2sd0llt

จำนวนผู้เข้าชม 1520    
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :