เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
จะหลับตาลงได้อย่างไร รวมเรื่องสั้นคว้ารางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ

 

 

 

ขอแสดงความยินดี จะหลับตาลงได้อย่างไร ชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ 12 ประเภทรวมเรื่องสั้น

 

                เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ได้มีการจัดงานประกาศผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12 ซึ่งงานประกวดนี้แบ่งเป็น 6 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ รางวัลประเภทกวีนิพนธ์ นวนิยาย การ์ตูน รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยฯพณฯศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัล

 

 

                เวลา 13.00 น. นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานในพิธี กล่าวปาฐกถาพิเศษด้านการอ่าน โดยให้ความสำคัญกับการอ่านไว้ว่าเป็นก้าวแรกที่ทำให้พัฒนาการของเด็กทารกสามารถเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพได้ โดยยกตัวอย่างจากงานวิจัยที่ทำร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ซึ่งเก็บตัวอย่างจากเด็กทั้งหมด 50 ครอบครัว นับตั้งแต่ครอบครัวในสลัมไปจนถึงครอบครัวของคนมีการศึกษา จากการวิจัยพบว่าเมื่อทดลองให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ยังเล็กเพียง 6 เดือน สั่งสมไปจนกระทั่งเด็กพูดได้ ผลที่ได้คือเด็กรักหนังสือ เด็กจะคลานไปหาหนังสือมากกว่าของเล่น เมื่อโตขึ้นพบว่าเด็กทุกครอบครัวมีพัฒนาการไม่ต่างกัน และเมื่อนำเด็กกลุ่มนี้ไปเทียบกับตัวชี้วัดขององค์การ UNICEF ก็พบว่าเด็กมี Normal Growth and Development ในระดับมาตรฐานสากล มีพัฒนาการด้านความคิดดีกว่าเด็กทั่วไป เพราะฉะนั้นหากจะปลูกฝังให้รักการอ่านก็ควรทำเสียตั้งแต่ยังเด็ก

 

                จึงเป็นที่น่ายินดีที่งานประกวดของเซเว่นบุ๊คอวอร์ดสามารถเลือกสรรหนังสือดีและหลากหลายประเภทที่เหมาะสมให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดี

 

                และที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งคือ เสาวรี ผู้ประพันธ์หนังสือรวมเรื่องสั้น จะหลับตาลงได้อย่างไร ของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ได้รับเลือกให้เป็นผู้เขียนหนังสือรางวัลชนะเลิศดีเด่นประเภทรวมเรื่องสั้น

 

คณะกรรมการตัดสินรางวัลประเภทรวมเรื่องสั้นได้ให้คำนิยมชมเชยแก่หนังสือ จะหลับตาลงได้อย่างไร ไว้ว่า

 

                จะหลับตาลงได้อย่างไร เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 11 เรื่องของเสาวรี แต่ละเรื่องมีเนื้อหาให้ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ยากแท้หยั่งถึง ทุกชีวิตไม่สามารถหลีกพ้นจากความครอบงำของกิเลสตัณหา คือความอยากมีอยากได้และใคร่เป็น ผู้เขียนสามารถสร้างเรื่องผูกปมปัญหาไว้อย่างแนบเนียนแล้วค่อยๆคลี่คลายให้เห็นผลที่ตามมาในที่สุดของเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโศกนาฏกรรมที่เกินคาด ผู้เขียนสามารถชักนำให้ผู้อ่านได้ร่วมรู้ถึงปัญหาต่างๆในสังคมได้อย่างน่าครุ่นคิดด้วยเนื้อหา ฉาก บรรยากาศ ตัวละครที่ต่างเพศ วัย และสถานภาพได้อย่างสมจริง โดยสื่อแนวคิดอันเป็นเอกภาพว่าถ้าคนในสังคมยังคงมีความขัดแย้งอยู่ แล้วเราจะหลับตาลงได้อย่างไร ที่สำคัญเรื่องสั้นแต่ละเรื่องมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านได้นำเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ใคร่ครวญให้เข้าใจโลกและชีวิต โดยเฉพาะชีวิตของคนใกล้ชิดได้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น

 

            เสาวรีมีชั้นเชิงในการนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจด้วยการนำเรื่องสั้น 11 เรื่องมาเสนอต่อเนื่องกันเป็นคู่ๆ โดยแต่ละคู่เป็นเรื่องเดียวกัน เพียงแต่ผ่านการเล่าและแง่คิดมุมมองที่ต่างกันของตัวละครสำคัญๆ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงความหมายของเรื่องได้แจ่มแจ้ง ส่วนเรื่องสุดท้ายสรุปความหมายของชีวิตไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เรื่องสั้นทุกเรื่องแสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้เขียนในการใช้ภาษาเล่าเรื่องที่ดูเป็นธรรมชาติและสร้างบทสนทนาได้สมจริง ทำให้เรื่องมีพลัง กินใจ และสะเทือนอารมณ์

 

            ด้วยคุณภาพอันโดดเด่นทั้งในด้านเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอ จะหลับตาลงได้อย่างไร จึงเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่สมควรได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2558”

 

                สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จึงขอแสดงความยินดีแก่ เสาวรี ไว้ ณ ที่นี้

 

 

โชติระวี โสภณศิริ

 

สั่งซื้อหนังสือ : http://www.praphansarn.com/book_online

จำนวนผู้เข้าชม 10457    
ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :