เพลงบรรเลง | เพลงมีเสียงร้อง
 ประวัติโดยย่อ
 
              กนกพงศ์ สงสมพันธุ์  (9 ก.พ. พ.ศ. 2509 ที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง -13 ก.พ. พ.ศ. 2549) เป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2539 จากหนังสือรวมเรื่องสั้น แผ่นดินอื่น  เป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มนาคร เคยเป็นบรรณาธิการหนังสือไรเตอร์ แมกกาซีน ได้รับรางวัลช่อการะเกดสองครั้ง จากเรื่องสั้น สะพานขาด และเรื่องสั้น โลกใบเล็กของซัลมาน

ผลงาน

ป่าน้ำค้าง

(2532) กวีนิพนธ์

สะพานขาด

(2534) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 1

คนใบเลี้ยงเดี่ยว

(2535) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 2

แผ่นดินอื่น

(2539) รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2539 รวมเรื่องสั้นชุดที่ 3

บันทึกจากหุบเขาฝนโปรยไพร

(2544) ความเรียงเชิงบันทึกทัศนะ

ยามเช้าของชีวิต

(2546) เรื่องเล่าเชิงบันทึกทัศนะ

โลกหมุนรอบตัวเอง

(2548) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 4

ในหุบเขา

(2549) กวีนิพนธ์

นิทานประเทศ

(2549) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 5

รอบบ้านทั้งสี่ทิศ

(2549) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 6

กวีตาย

(2549) 2 เรื่องสั้นเล่มเล็ก

คนตัวเล็ก

(2550) รวมเรื่องสั้นชุดที่ 7

นิยายรัก ฤดูร้อน และ รอยเท้าบนผืนทราย

(2551) ต้นร่างนวนิยาย

หมื่นปีกนก

(2552) กวีนิพนธ์

เช ยังไม่ตาย

(2553) สารคดี

จดหมายถึงเพื่อน

(2554) รวมจดหมายถึงเพื่อน

ชื่อผู้ใช้/อีเมล :  
รหัสผ่าน :